pana Wiesława Szczepaniaka

 

absolwenta Gimnazjum 1948r. oraz Liceum Komunikacyjnego 1951r.

 

ROK 1945

Od 1 września przez władze olsztyńskie zostaje zorganizowane gimnazjum, liceum i szkoła zawodowa w zakresie mechanicznym:

1. zostaje powołany roczny kurs przygotowujący do Liceum Mechanicznego,

2. zostaje powołana druga klasa Gimnazjum Mechanicznego.

Organizacja takiego szkolenia wynikała z różnic w wieku i stopniu wykształcenia zgłaszającej się młodzieży, czego przyczyną był okres stanu wojennego i okupacja niemiecka w latach 1939 – 1945.

Od 1945 roku nastąpiło duże ożywienie nauki, ponieważ na ziemie odzyskane Warmii i Mazur zgłaszało się coraz więcej młodzieży niemal z całej Polski. Spowodowane to było kierowaniem do Olsztyna całych rodzin, wówczas pracowników kolei i przemysłu. Najwięcej przesiedlonych przybywało z województwa warszawskiego, białostockiego, a także lwowskiego, wileńskiego i Ukrainy.

W szybkim tempie powstały młodsze klasy w Liceum i Gimnazjum Mechanicznym. Z biegiem czasu od 1948 powstały Licea Mechaniczne, Elektryczne, Samochodowe, Budowlane i Transportowe. Gimnazjum Mechaniczne zyskiwała co roku nowych uczniów na czterech poziomach, ponieważ była to szkoła czteroletnia na wzór polskich gimnazjów przedwojennych. Nauczyciele pochodzili z Centralnej Polski, a także z innych województw oraz ze Lwowa i Wilna.

Zakres nauki w Gimnazjum Mechanicznym obejmował:

a) 3 dni w tygodniu nauki teoretycznej po 8 godzin

b) 3 dni w tygodniu nauki teoretycznej po 8 godzin.

Nauka warsztatowa obejmowała prace ślusarskie, prace kowalskie, obróbkę cieplną stali, ostrzenie narzędzi obróbkowych, szlifierstwo stali, hartowanie stali, pracę na obrabiarkach do metali – tokarka, frezarka, piła, wiertarka, dłutownica, strugarka, szlifierka.

Obrabiarki i pomieszczenie narzędziowni wraz ze stołami ślusarskimi zlokalizowane były w piwnicach budynku szkolnego. Kuźnia, pomieszczenie obróbki cieplnej wraz z hartowaniem i magazynem stalowych materiałów znajdowały sie w baraku na placu szkolnym usytuowanym wzłuż lewego ogrodzenia.

Spis nauczycieli w Gimnazjum Mechanicznym:

1. CZAPKIEWICZ BRONISŁAW-dyrektor szkoły

2. NIEWIADOMSKI - ks. Franciszkanin (nauczyciel w II klasie)

3. ORŁOWSKI WACŁAW - matematyk

4. Pani MISIURO - polonistka

5. Nauczycielka języka angielskiego

6. Pan GOSTKIEWICZ - kierownik warsztatów

7. Pan ZDANOWSKI - nauka warsztatowa, kowalstwo

8. Pan MARKUNAS - materiałoznawstwo

9. JÓZEF BUK - ks. Franciszkanin (nauczyciel w IV klasie)

Spis nauczycieli Liceum Mechanicznego w latach 1948 – 1951:

1. Pani MISIURO - jęz. Polski

2. WACŁAW ORŁOWSKI - matematyka

3. Pan MARKUNAS - materiałoznawstwo

4. JÓZEF BUK - religia katolicka

5. inż. DEMBICKI - dyr. Wydz. Mech. (1948 – 49)

6. inż. UZDOWSKI - mechanika (1948 – 49)

7. inż. DZIEMIDOWICZ - mechanika (1949 – 51)

 

Wykaz uczniów Gimnazjum II klasy z 1945 roku (ukończyli Naukę w 1948r.):

1. KAŹMIERCZAK ZDZISŁAW

2. SZCZEPANIAK WIESŁAW

3. ŚWIĘCKI LECH

4. PACEWICZ ADOLF

5. REJZNER MIECZYSŁAW

6. SOŁOWIEJ

7. GĘSINA EDWARD

8. TKACZYK WIESŁAW

9. RUDZKI JAN

10. KSIĄŻEK MARIAN

11. PACUK TADEUSZ

12. KUSAJDA MIECZYSŁAW

13. TOREBKO HENRYK

14. PILEJCZYK TADEUSZ

15. PILEJCZYK FELICJAN

16. CICHOCKI

17. ŻAREK PIOTR

18. CHOMICZEWSKI STANISŁAW

19. LENKIEWICZ STANISŁAW

20. LISZKIEWICZ TADEUSZ

21. KORZEB MIECZYSŁAW

22. STARKOWSKI

23. GIEBIEŃ

24. DROZD KAZIMIERZ

25. BANIA BRONISŁAW

0

Jedno z pierwszych zdjęć II klasy Gimnazjum Mechanicznego zrobione na placu szkoły (1945 r.)

Od lewej strony:

1. szereg siedzących uczniów:

ADOLF PACEWICZ

WIESŁAW TKACZYK

?

?

CICHOCKI

2. szereg siedzących nauczycieli warsztatowych:

ZDANOWSKI

?

BRONISŁAW CZAPKIEWICZ – dyrektor

GOSTKIEWICZ – kierownik warsztatów

Nauczyciele byli absolwentami przedwojennej szkoły "WAWELBERGA" w Warszawie.

3. szereg stojących 9 uczniów:

STANISŁAW CHOMICZEWSKI

LECH ŚWIĘCKI

EDWARD GĘSINA

?

?

?

WIESŁAW SZCZEPANIAK

ZDZISŁAW KAŹMIERCZAK

?

4. szereg 4 uczniów na górze od lewej:

?

MIECZYSŁAW KUSAJDA

BRONISŁAW BANIA

 

1

Zdjęcie II klasy Gimnazjum Mechanicznego na placu szkoły z 1948 roku.

1. dolny rząd od lewej:

STARKOWSKI

GIEBIEŃ

JAN DROZDEK

? (uczeń obejmujący Drozdka)

WIESŁAW SZCZEPANIAK

?

2. górny szereg od lewej:

?

?

KAZIMIERZ DROZD

LEON WOJCIECHOWICZ

?

JERZY JANCZEWSKI

?

 

2

 Uczniowie Gimnazjum Mechanicznego na placu szkoły (rok 1948).

Od lewej:

LECH ŚWIĘCKI

ADOLF PACEWICZ

WIESŁAW SZCZEPANIAK

 

 

3

 Uczniowie Gimnazjum Mechanicznego przed szkołą od ul. Wojska Polskiego (rok 1945 – 46).

Rząd dolny (od lewej):

WIESŁAW TKACZYK

MARIAN KSIĄŻEK

ZDZISŁAW KAŹMIERCZAK

EDWARD GĘSINA

Górny rząd (od lewej):

JAN RUDZKI

ADOLF PACEWICZ

LECH ŚWIĘCKI

TADEUSZ LISZKIEWICZ

TADEUSZ PACUK

WIESŁAW SZCZEPANIAK

SOŁOWIEJ

 

 

4

 Uczniowie II klasy gimnazjum w lesie za szkołą, rok 1945.

Szereg dolny:

MARIAN KSIĄŻEK

TADEUSZ PACUK

LECH ŚWIĘCKI

STANISŁAW CHOMICZEWSKI

Szereg uczniów stojących:

ZDZICŁAW KAŹMIERCZAK

WIESŁAW TKACZYK

MIECZYSŁAW KUSAJDA

TADEUSZ LISZKIEWICZ

SOŁOWIEJ

EDWARD GĘSINA

WIESŁAW SZCZEPANIAK

 

 

5

 Rok 1947. Zdjęcie zrobione w lesie za szkołą.

Od lewej:

WIESŁAW SZCZEPANIAK

?

MARIAN KSIĄŻEK

WIESŁAW TKACZYK

MIECZYSŁAW KORZEB

TADEUSZ LISZKIEWICZ

?

LECH ŚWIĘCKI

TADEUSZ PACUK

ZDZISŁAW KAŹMIERCZAK

 

 

6

 Rok 1945 – 46, druga klasa Gimnazjum Mechanicznego. Zdjęcie zrobione przed szkołą od strony ul. Wojska Polskiego.

Dolny rząd:

SOŁOWIEJ

STANISŁAW CHOMICZEWSKI

ADOLF PACEWICZ

EDWARD GĘSINA

WIESŁAW TKACZYK

MARIAN KSIĄŻEK

WIESŁAW SZCZEPANIAK

LECH ŚWIĘCKI

MIECZYSŁAW REJZNER

Górny rząd:

TADEUSZ LISZKIEWICZ

JAN RUDZKI

TADEUSZ PACUK

 

 

7Gimnazjum Mechaniczne, rok 1945 – 46. Plac skolny od prawej strony.

Rząd dolny, 4 uczniów (od lewej strony):

ZDZISŁAW KAŹMIERCZAK

MIECZYSŁAW KORZEB

MARIAN KSIĄŻEK

?

Rząd górny:

LECH ŚWIĘCKI

?

WIESŁAW SZCZEPANIAK

EDWARD GĘSINA

WIESŁAW TKACZYK

?

NAUCZYCIELKA JĘZ. POLSKIEGO

?

KSIĄDZ NIEWIADOMSKI – WYCHOWAWCA KLASY II

?

MIECZYSŁAW KORZEB

TADEUSZ LISZKIEWICZ

SOŁOWIEJ

TADEUSZ PACUK

STANISŁAW CHOMICZEWSKI

? (mały chłopiec)

 

 

S1     Ciąg dalszy galerii