Zespół Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji Państwowego Liceum Komunikacyjnego i Gimnazjum Mechanicznego -pierwszej szkoły technicznej na Warmii i Mazurach utworzonej po II wojnie światowej.

Państwowe Liceum Komunikacyjne rozpoczęło działalność 10 września 1945 roku. W dniu 21 września, o godzinie 8:00 rozpoczęły się pierwsze zajęcia szkolne. Szkoła zajmowała początkowo tylko parter budynku bowiem piętra wyższe nie nadawały się do użytku - wymagały remontu. W tym pierwszym, trudnym roku zdołano naprawić dach i wyremontować pierwsze piętro. W piwnicach budynku oraz dwóch barakach uruchomiono warsztaty szkolne, których uruchomienie napotykało bardzo duże trudności - brakowało maszyn urządzeń i narzędzi.

W czerwcu 1951 roku zapadła decyzja o podziale Państwowego Liceum Komunikacyjnego na trzy odrębne szkoły techniczne: Technikum Budowlane, Technikum Kolejowe i Technikum Samochodowe.

Rok szkolny 1951/52 był pierwszym w którym zaczęło funkcjonować 4-letnie Technikum Samochodowe. Na jego zapleczu przystąpiono do budowy warsztatów szkolnych. Technikum składało się z 11 klas dziennych dla młodzieży niepracującej i 3 klasy dla pracujących. Szkoła dzienna obejmowała gimnazjum mechaniczne oraz technikum z wydziałami: remont samochodów, budowa dróg kołowych i mostów, mechaniczny, gospodarka samochodowa, obróbka skrawaniem. Zapewne w tym też roku powstała nieoficjalna nazwa szkoły Samochodówka
W roku szkolnym 1953/54 rozpoczął pracę Wydział Zaoczny, natomiast 1 września 1957 roku utworzono Zasadniczą Szkołę Samochodową.

W październiku 1953 roku rozpoczęło naukę w naszej szkole ośmiu Koreańczyków, lecz po 1,5 roku zmuszeni zostali do przerwania nauki ze względu na niemożność przystosowania się do naszej diety i do naszych warunków klimatycznych.

Od roku szkolnego 1955/56 baza praktycznego szkolenia zawodowego powiększyła się znacznie - oddano do użytku obiekty nowo zbudowanych warsztatów szkolnych. 1 września 1955 r. została utworzona Zasadnicza Szkoła Samochodowa kształcąca mechaników w dwu specjalnościach: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych i budowa maszyn.

W lipcu 1965 roku szkoła uzyskała obiekty warsztatowe przy ulicy Kasprowicza 7, co znacznie poprawiło bazę warsztatową szkoły.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to lata burzliwego rozwoju szkoły. Powstają wtedy szkoły, z których istnieje tylko pierwsza z niżej wymienionych:

Technikum Samochodowe (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej)
 Technikum Samochodowe dla Pracujących - filia w Ornecie
 Policealne Studium Zawodowe
 Policealne Studium Zawodowe - wydział zaoczny
 Liceum Zawodowe
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dokształcająca
 Średnie Studium Zawodowe
 Średnie Studium Zawodowe - wydział zaoczny
 Zasadnicza Szkołą Samochodowa dla Pracujących.

Z dniem 1 września 1990 roku Kurator Oświaty i wychowania pismem z 31 lipca 1990 roku przemianował drugą klasę Liceum Zawodowego na drugą klasę Technikum Samochodowego. W ten sposób przywrócono Technikum Samochodowe na podbudowie szkoły podstawowej o 5-letnim cyklu kształcenia.

W dniu 25 maja 1991 roku Zespół Szkół Samochodowych otrzymał imię por. Adolfa Marii Bocheńskiego, bohaterskiego żołnierza walczącego o wolną i niepodległą Polskę, uczestnika obrony Narwiku, obrońcy Tobruku, zdobywcy klasztoru na Monte Cassino, oraz nowy sztandar ufundowany przez pracowników szkoły, Komitet Rodzicielski oraz indywidualnych i zbiorowych ofiarodawców - kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

1 września 2003 r. z połączenia Zespołu Szkół Samochodowych oraz Technikum Kolejowego, Technikum nr 9 im. gen. Wł. Sikorskiego powstaje Zespół Szkół Samochodowych im. por. A.M. Bocheńskiego.

W skład Zespołu Szkół Samochodowych do 2011r. wchodziło:

 Technikum nr 1
 Technikum nr 9
 Technikum Uzupełniające nr 2
 I Liceum Profilowane
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
 Uzupełniające Technikum Zaoczne nr 1
 Technikum Zaoczne nr 3
 Zaoczna Szkoła Policealna nr 5

Uchwałą Rady Miasta Olsztyn z dnia 26.01.2011r ulega likwidacji I Liceum Profilowane i Technikum nr 9