wiersze pana Mirosława Wołosewicza

 

pana Henryka Wierzbickiego

lata od 1972 do 1975r.

Wychowawcą klasy 3T był p.Rozumowicz.

 

Rajd Pieszy Bieszczady 1973r.

Reprezentacja klasy 3T

od lewej :Stępiński Marek, Wierzbicki Henryk, Kozłowski Włodzimierz

Wyjazd na mecz Polska-RFN

Wykopki klasy 3T

Internat

S1     Ciąg dalszy galerii