Dyrektor: mgr inż. Arkadiusz Gnoza
Z-ca dyrektora: mgr Barbara Tymecka
Z-ca dyrektora: mgr inż. Małgorzata Prus

Kierownik warsztatów szkolnych: mgr Zbigniew Gosztowtt
Kierownik gospodarczy: mgr Małgorzata Worobel
Starszy specjalista ds. kadr: mgr Ewa Budka
Specjalista: mgr Dominika Sieczko
Główna księgowa: mgr Alina Gorczyca
Księgowa: mgr Irena Nowicka
Sekretariat:
     Referent: lic. Joanna Niestępska
Operator sprzętu audiowizualnego: mgr inż. Henryk Prus
Administrator szkolnej strony internetowej: mgr inż. Henryk Prus
Inspektor ds. bhp: mgr Cezary Czuba

 

Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły można załatwiać w godzinach przyjęć interesantów.

Dyrektor Zespołu Szkół poniedziałek 12:00 - 14:00
 

czwartek

10:30 - 12:30
I Wicedyrektor poniedziałek - piątek 9:00 - 14:00
II Wicedyrektor poniedziałek - piątek 9:00 - 14:00
Sekretariat poniedziałek - piątek 9:00 - 14:00
Administracja poniedziałek - piątek 9:00 - 14:00
Psycholog poniedziałek 8:00 - 11:00
  wtorek 12:25 - 15:25
  czwartek 12:25 - 15:25
  piątek 8:00 - 10:00
Pedagog poniedziałek - piątek 9:00 - 12:00
Doradca zawodowy wtorek 8:00 - 11:30
  środa 8:30 - 10:30
Kierownik warsztatów szkolnych poniedziałek - piątek 9:00 - 14:00
Biblioteka poniedziałek - piątek 9:00 - 14:00
  sobota - niedziela nieczynne

 

 Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Samochodowych

 
Struktura