PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 Podręcznik dla klasy I do przedmiotu HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ: 

Joanna Niszcz, Stanisław Zając, Historia i teraźniejszość, SOP Oświatowiec Toruń sp. z o.o.

KLASA I

KLASA II

KLASA III