PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 Podręcznik dla klasy I do przedmiotu HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ: 

Joanna Niszcz, Stanisław Zając, Historia i teraźniejszość, SOP Oświatowiec Toruń sp. z o.o.

KLASA I - po szkole podstawowej

KLASA II - po szkole podstawowej

KLASA III - po szkole podstawowej