PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Podręcznik dla klasy I do przedmiotu HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ:

Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Adam Cisek, Karol Wilczyński, Historia i teraźniejszość, część 1, WSiP

Podręcznik dla klasy II do przedmiotu HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ: 

Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński, Tomasz Grochowski, Witold Pelczar, Historia i teraźniejszość, część 2, WSiP

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA I

KLASA II

KLASA III

KLASA IV

KLASA V

 

 TECHNIK SPEDYTOR

KLASA I

KLASA II

KLASA III

KLASA IV

KLASA V

 

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

KLASA I

KLASA II

 

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

KLASA I

KLASA II

KLASA III

KLASA IV

KLASA V