pana Waldemara Rozwadowskiego

studniówka 1976
wychowawca klasy - pani Langowska (w środku na zdjęciu grupowym)

 

 

pana Andrzeja Laskowskiego

absolwenta Technikum Kolejowego

 

 

S1     Ciąg dalszy galerii