DSC04920
DSC04912
DSC04905
DSC04772
DSC04770
DSC04951
DSC04888
DSC04771
DSC04932
DSC04954
DSC04896
DSC04938
DSC04874
DSC04936
DSC04901
DSC04873


Była kilkakrotnie zmieniana i wzbogacona o nowe eksponaty. W tej chwili można w niej obejrzeć pamiątki po Patronie ZSS, zgromadzone dzięki życzliwości państwa Bocheńskich. Wiele eksponatów pogłębiających wiedzę historyczną uczniów  Samochodówki podarowali kombatanci i absolwenci.Izba Tradycji odgrywa ważną rolę w edukacji historycznej naszych uczniów. Promuje i przybliża sylwetkę Patrona Adolfa Marię Bocheńskiego i historię  Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie. Spełnia funkcję wychowawczą i edukacyjną dla uczniów naszej szkoły.

Ostateczny kształt i wygląd nadali jej nauczyciele p. Elżbieta Lechicka i p. Tomasz Morzyc.

Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie to szkoła z tradycjami. Szkoła, która w szeregach swoich absolwentów i nauczycieli posiada wiele znanych osobistości. Są wśród nich między innymi:

 

MARIAN BUBLEWICZ
(absolwent 1968)

Polski kierowca wyścigowy i rajdowy, ojciec posłanki Beaty Bublewicz. Twórca pierwszego w Polsce profesjonalnego teamu rajdowego (Marlboro Rally Team Poland). Wicemistrz Europy z 1992 r., zdobywca 20 tytułów mistrzowskich w Polsce (łącznie we wszystkich klasach). Zmarł z powodu obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym podczas Zimowego Rajdu Dolnośląskiego 20 lutego 1993 r.


GRAŻYNA LANGOWSKA
(nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie na przełomie lat 70/80)

Nauczycielka, polityk, posłanka na Sejm X i III kadencji. Jako polonistka Zespołu Szkół Samochodowych zorganizowała w 1980 r. sekcję Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” grupującą pracowników oświaty, obejmującą region Warmii i Mazur. Pełniła funkcję rzecznika. Internowana przez pół roku po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. W 1989 r. uzyskała mandat posłanki na Sejm kontraktowy. Zasiadała w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym, pracowała w Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego.

W pierwszej połowie lat 90. pełniła urząd Kuratora Oświaty w województwie olsztyńskim. Zmarła 2 listopada 2009 r. po ciężkiej chorobie w wieku 63 lat. Odznaczona pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

ALEKSANDER SZCZYGŁO
(absolwent 1983 Technikum Kolejowego, które w 2003 r. zostało włączone do Zespołu Szkół Samochodowych)

Urodził się 27 października 1963 r. w Jezioranach. To osoba ważna dla życia naszego regionu oraz kraju. My, uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych możemy być dumni, ponieważ był jednym z nas. W latach 1978 – 1983 uczęszczał do Technikum Kolejowego im. gen. W. Sikorskiego, które mieściło się w budynku naszej szkoły, a w 2003 roku zostało włączone do ZSS. Tak jak wielu z nas, był uczniem spoza Olsztyna, jego rodzinna miejscowość to wieś Węgój, więc mieszkał w Internacie Technikum Kolejowego, który mieścił się przy ulicy M. Kopernika 5.

Aleksander Szczygło powinien być dla nas wzorem do naśladowania. Odznaczał się wielkim uporem i determinacją w dążeniu do celu. Był ciekawym świata i bardzo aktywnym młodym człowiekiem. Uczył się bardzo dobrze w klasie kształcącej techników mechaników o specjalności eksploatacja i naprawa taboru kolejowego. Przedmioty ścisłe i zawodowe nie sprawiały mu problemów. Często jednak zadziwiał kolegów bogatą wiedzą humanistyczną. Jego wszechstronne zainteresowania i aktywność były widoczne już w technikum. Działał w Samorządzie Szkolnym, założył szkolne koło Stronnictwa Demokratycznego.

W 1983 roku zdał maturę i ukończył szkołę. Kontynuował naukę na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, a także na University of Wisconsin oraz Georgetown University w Stanach Zjednoczonych.

Po studiach nastąpił w jego życiu czas imponującej aktywności obywatelskiej. Pracował w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, następnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Najwyższej Izbie Kontroli oraz Głównym Inspektoracie Pracy. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Informacji i Kształcenia Europejskiego w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Dowodem uznania dla jego postawy i działalności oraz społecznego zaufania było powierzenie mu mandatu poselskiego na IV, V i VI kadencję Sejmu RP. Działalność publiczną kontynuował jako Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej oraz Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem tragicznie zakończyło się życie Aleksandra Marka Szczygły.