Drużyna z „Samochodówki” zwyciężyła w finale powiatowym

Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

            W dniu 21 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie odbyły się zawody finału powiatowego W-M Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego . W turnieju uczestniczyły 3- osobowe drużyny reprezentujące olsztyńskie szkoły ponadgimnazjalne.

            Celem nadrzędnym turnieju było propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie rywalizowali w następujących konkurencjach:

- test pisemny z przepisów ruchu drogowego,

- test pisemny z historii motoryzacji,

- sprawdzian praktyczny z udzielania I pomocy,

- sprawdzian praktyczny z obsługi codziennej pojazdu,

- jazda sprawnościowa motorowerem,

- jazda samochodem osobowym z tzw. „talerzem Stewarta”.

            W końcowej klasyfikacji I miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Samochodowych w składzie: - Grzegorz Cikacz, - Kamil Murach, - Aleksander Waś.

Opiekunem zwycięskiej drużyny był pan Andrzej Ogiński. Gratulacje!

Zespół ten będzie reprezentował miasto Olsztyn w finale wojewódzkim turnieju.

II miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych a III miejsce drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Wymienione szkoły otrzymały puchary a uczniowie nagrody książkowe ufundowane przez Prezydenta Olsztyna.

W imieniu Prezydenta Olsztyna głównymi organizatorami turnieju byli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Zespół Szkół Samochodowych przy współpracy PCK i KM Policji w Olsztynie.

                                                                                  Zdzisław Gadek – organizator Turnieju