Wniosek o pomoc świąteczną, klauzula RODO - pobierz tutaj, wersja pdf

Dodatkowe dane osobowe na potrzeby ZFSŚ oraz wniosek o dofinansowanie do form wypoczynku dla pracownika, emeryta, rencisty i członków rodziny 2023  - pobierz tutaj, wersja pdf

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie zapomogi losowej - pobierz tutaj

Oświadczenie o dochodach - pobierz tutaj

Plan zajęć nauczyciela - wzór tabelki - wersja .doc  wersja .pdf