Wniosek o pomoc świąteczną (Boże Narodzenie 2022) - wersja .pdf  wersja .doc

Wnioski o pomoc świąteczną prosimy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 1 grudnia 2022 r.

 

Wniosek o dofinansowanie do form wypoczynku dla pracownika, emeryta, rencisty i członków rodziny 2022 - wersja pdf  wersja.doc

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie zapomogi losowej - pobierz tutaj

Oświadczenie o dochodach - pobierz tutaj

Plan zajęć nauczyciela - wzór tabelki - wersja .doc  wersja .pdf