Lp.

ZADANIA

TERMIN

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2021 r. 

2.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

8 września 2021 r., godz.1500

3.

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

9 września 2021 r.
klasy I - godz.1600
klasy II-IV - zdalnie

4.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 3 TEG

20 września - 15 października 2021 r.

5.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

7 października 2021 r.

6.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 3 TMG

11 października - 8 listopada 2021 r. 

7.

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

10 listopada 2021 r., godz. 1630

8.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klas: 3 TSG, 3TKG

15 listopada - 10 grudnia 2021 r.

9.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej
- klasyfikacja klas maturalnych

9 grudnia 2021 r.

10.

Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o ocenach semestralnych. Wychowawczy klas 1-3 informują rodziców o proponowanych ocenach końcowych z przedmiotów kończących się w I semestrze

do 17 grudnia 2021 r.

11.

Zakończenie I semestru w klasach maturalnych

10 grudnia 2021 r.

12.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

13.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:  (podstawa programowa 2017)
   - część pisemna
   - część praktyczna
      MG.43 – forma „d”
      AU.31, AU.46, AU.47 – forma „d”
      MG.18 – forma „w”
      MG.12 – forma „w” (egzamin poprawkowy)

 

11 stycznia 2022 r.
10 stycznia 2022 r. 12 stycznia - 6 lutego 2022 r.

14.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej
- klasyfikacja uczniów klas 1-3

18 stycznia 2022 r.

15.

Zebrania rodziców uczniów wszystkich klas

19 stycznia 2022 r., godz. 1630

16.

Zakończenie I semestru w klasach 1-3

21 stycznia 2022 r.

17.

Ferie zimowe

24 stycznia - 6 lutego 2022 r.

18.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej     

luty 2022 r.

19.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 3 TEP

7 lutego - 4 marca 2022 r.

20.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 3 TMP

7 marca - 1 kwietnia 2022 r.

21.

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas.
W klasach maturalnych - informacja o proponowanych ocenach końcowych

23 marca 2022 r., godz. 1630

22.

Przekazanie przez OKE świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (nowa podstawa programowa)

 

31 marca 2022 r.

23.

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2022 r.

24.

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

marzec 2022 r.

25.

Wiosenna przerwa świąteczna.

14 - 19 kwietnia 2022 r.

26.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas programowo najwyższych

25 kwietnia 2022 r.

27.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

29 kwietnia 2022 r.

28.

Egzaminy maturalne obowiązkowe:

   • część pisemna 
      - język polski - pp
      - matematyka - pp
      - język angielski - pp
      - język niemiecki - pp

   
4 maja 2022 r.
5 maja 2022 r.
6 maja 2022 r.
13 maja 2022 r.


29.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klas: 3 TKP, 3 TSP

9 maja - czerwca 2022 r.

30.

Zebranie z rodzicami klas 1- 3 Technikum nr 1
i klas 1-3 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 – informacja o proponowanych ocenach końcowych

18 maja 2022 r., godz. 1630

31.

Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów Technikum nr 1, którzy ukończą szkołę 24 kwietnia 2020 r.

27 maja 2022 r.

32.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas 1-3 Technikum nr 1 i 1-3 BS I nr 1

20 czerwca 2022 r.

33.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:  (podstawa programowa 2019)
   • część pisemna
   • część praktyczna – forma „d”
   • część praktyczna – forma „w” 2 - 7 czerwca 2022 r.
1 czerwca 2022 r.
1 czerwca - 19 czerwca 2022 r.

34.

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022 r.

35.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej- podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

24 czerwca 2022 r.

36.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

37.

Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości

5 lipca 2022 r.

38.

Rekrutacja uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

maj - sierpień 2022 r.

39.

Egzaminy   maturalne sesja poprawkowa
   • część pisemna
 


23 sierpnia 2022 r.

40.

Przekazanie przez OKE świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

31 sierpnia 2022 r.

41.

Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

7 września 2022 r.

42.

Egzaminy poprawkowe

sierpień 2022 r.

43.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

sierpień 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych wyznaczone przez Dyrektora ZSS:

TECHNIKUM Nr 1:
egzaminy:       10 stycznia 2022 r.,  4, 5, 6 maja 2022 r.
dodatkowo:     12 listopada 2021 r., 7 stycznia 2022 r., 2 maja 2022 r., 17 czerwca 2022 r.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 1:
egzaminy:       4, 5, 6 maja 2022 r.
dodatkowo      12 listopada 2021 r., 7 stycznia 2022 r., 2 maja 2022 r., 17 czerwca 2022 r.