Lp.

ZADANIA

TERMIN

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r.

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej

13 września 2022 godz.15.00

3.

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

14 września 2022 r.

4.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasy 3 TE

19 września - 17 października 2022 r.

5.

Zebranie Rady Pedagogicznej

6 października 2022 r.

6.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasy 3 TM

17 października - 17 listopada 2022 r.

7.

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

9 listopada 2022 r. godz. 16.30

8.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasy 4 TEP

14 listopada - 9 grudnia 2022 r.

9.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas maturalnych

8 grudnia 2022 r.

10.

Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o ocenach semestralnych. Wychowawczy klas 1-3 informują rodziców o proponowanych ocenach końcowych z przedmiotów kończących się w I semestrze

do 16 grudnia 2022 r.

11.

Zakończenie I semestru w klasach maturalnych

9 grudnia 2022 r.

12.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 - 31 grudnia 2022 r.

13.

Egzamin zawodowy: (podstawa programowa 2019)

• część pisemna

• część praktyczna

 

10-14 stycznia 2023 r.

9 stycznia 2023 r.

14.

Zebranie Rady Pedagogicznej. Klasyfikacja uczniów klas 1-3

17 stycznia 2023 r.

15.

Zebrania rodziców uczniów wszystkich klas

18 stycznia 2023 r. godz. 16.30

16.

Zakończenie I semestru w klasach 1-3

20 stycznia 2023 r.

17.

Ferie zimowe

23 stycznia - 5 lutego 2023 r.

18.

Zebranie Rady Pedagogicznej

luty 2023 r.

19.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 3 TSK

6 lutego - 3 marca 2023 r.

20.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasy 4TMP

6 marca - 31 marca 2023 r.

21.

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas. W klasach maturalnych- informacja o proponowanych ocenach końcowych

22 marca 2023 r. godz. 16.30

22.

Przekazanie przez OKE świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

31 marca 2023 r.

23.

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2023 r.

24.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

marzec 2023 r.

25.

Wiosenna przerwa świąteczna.

6-11 kwietnia 2023 r.

26.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas programowo najwyższych

24 kwietnia 2023 r.

27.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

28 kwietnia 2023 r.

28.

Egzaminy maturalne obowiązkowe:

część pisemna

• język polski – pp

• matematyka – pp

• język angielski – pp

• język niemiecki – pp

część ustna

 

 

4 maja 2023 r.

8 maja 2023 r.

maja 2023 r.

5 maja 2023 r. godz. 14.00

10-23 maja 2023 r. wg harmonogramu

29.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klas: 4 TSK

8 maja - 2 czerwca 2023 r.

30.

Zebranie z rodzicami klas 1- 3 Technikum nr 1 i klas 1-3 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 - informacja o proponowanych ocenach końcowych

17 maja 2023 r. godz. 16.30

31.

Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów Technikum nr 1, którzy ukończą szkołę 29 kwietnia 2022 r.

26 maja 2023 r.

32.

Egzamin zawodowy: (podstawa programowa 2019)

• część pisemna

• część praktyczna

 

2-7 czerwca 2023 r.

1 -18 czerwca 2022 r.

33.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas 1-3 Technikum nr 1 i 1-3 BS I nr 1

19 czerwca 2023 r.

34.

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2023 r.

35.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej- podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

24 czerwca 2023 r.

36.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

37.

Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości

7 lipca 2023 r.

38.

Rekrutacja uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

maj - sierpień 2023 r.

39.

Egzaminy maturalne sesja poprawkowa

• część ustna

• część pisemna

 

sierpnia 2023 r.

sierpnia 2023 r.

40.

Przekazanie przez OKE wyników egzaminu zawodowego

31 sierpnia 2023 r.

41.

Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

do 8 września 2023 r.

42.

Egzaminy poprawkowe

sierpień 2023 r.

43.

Zebranie Rady Pedagogicznej

sierpień 2023 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych wyznaczone przez Dyrektora ZSS:

Technikum nr 1:

egzaminy: 9 stycznia., 4, 5, 8 maja, 1 czerwca 2023 r.

dodatkowo: 31 października, 2 listopada 2022 r., 2 maja, 9 czerwca 2023 r.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1:

egzaminy: 4, 5 maja 2023 r.

dodatkowo: 31 października, 2 listopada 2022 r., 2 maja, 9 czerwca 2023 r.