Lp.

ZADANIA

TERMIN

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r. godz. 9.00

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej

12 września 2023 r. godz. 15.00

3.

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

13 września 2023 r. godz. 16.30

4.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasy 3 TE

18 września - 13 października 2023 r.

5.

Zebranie Rady Pedagogicznej

5 października 2023 r.

6.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasy 3 TM

16 października - 13 listopada 2023 r.

7.

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

8 listopada 2023 r. godz. 16.30

8.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasy 4 TE

13 listopada - 8 grudnia 2023 r.

9.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas maturalnych

14 grudnia 2023 r.

10.

Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o ocenach semestralnych. Wychowawcy klas 1-4 informują rodziców o proponowanych ocenach końcowych z przedmiotów kończących się w I semestrze

do 20 grudnia 2023 r.

11.

Zakończenie I semestru w klasach maturalnych

15 grudnia 2023 r.

12.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 - 31 grudnia 2023 r.

13.

Egzamin zawodowy: (podstawa programowa 2019)

• część pisemna

• część praktyczna

 

10 - 15 stycznia 2024 r.

9 - 20 stycznia 2024 r.

14.

Zebranie Rady Pedagogicznej. Klasyfikacja uczniów klas 1-4

16 stycznia 2024 r.

15.

Zebrania rodziców uczniów wszystkich klas

17 stycznia 2024 r. godz. 16.30

16.

Zakończenie I semestru w klasach 1-4

19 stycznia 2024 r.

17.

Ferie zimowe

22 stycznia - 4 lutego 2024 r.

18.

Zebranie Rady Pedagogicznej

luty 2024 r.

19.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 3 TSK

5 lutego - 1 marca 2024 r.

20.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasy 4TM

26 lutego - 22 marca 2024 r.

21.

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas. W klasach maturalnych- informacja o proponowanych ocenach końcowych

21 marca 2024 r. godz. 16.30

22.

Przekazanie przez OKE wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2024 zima

27 marca 2024 r.

23.

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2024 r.

24.

Wiosenna przerwa świąteczna.

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

25.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasy 4TSK

3 - 22 kwietnia 2024 r.

26.

Przekazanie przez OKE certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2024 zima

do 8 kwietnia 2024 r.

26.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas programowo najwyższych

23 kwietnia 2024 r.

27.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

26 kwietnia 2024 r.

28.

Egzaminy maturalne obowiązkowe:

część pisemna

• język polski – pp

• matematyka – pp

• język angielski – pp

• język niemiecki – pp

część ustna

 

 

7 maja 2024 r.

8 maja 2024 r.

9 maja 2024 r.

9 maja 2024 r. godz. 14.00

11-16 maja 2024 r. wg harmonogramu

29.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klas: 4 TSK

8 maja - 2 czerwca 2023 r.

30.

Zebranie z rodzicami klas 1- 4 Technikum nr 1 i klas 1-3 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 - informacja o proponowanych ocenach końcowych

16 maja 2024 r. godz. 16.30

31.

Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów Technikum nr 1, którzy ukończą szkołę 26 kwietnia 2024 r.

24 maja 2024 r.

32.

Egzamin zawodowy: (podstawa programowa 2019)

• część pisemna

• część praktyczna

 

4 - 10 czerwca 2024 r.

3 - 19 czerwca 2024 r.

33.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas 1-4 Technikum nr 1 i 1-3 BS I nr 1

18 czerwca 2024 r.

34.

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2024 r.

35.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej- podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

21 czerwca 2024 r.

36.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

37.

Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości

9 lipca 2024 r.

38.

Rekrutacja uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

maj - sierpień 2024 r.

39.

Egzaminy maturalne sesja poprawkowa

• część ustna

• część pisemna

 

sierpnia 2024 r.

sierpnia 2024 r.

40.

Przekazanie przez OKE wyników egzaminu zawodowego

30 sierpnia 2024 r.

41.

Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

do 9 września 2024 r.

42.

Egzaminy poprawkowe

sierpień 2024 r.

43.

Zebranie Rady Pedagogicznej

sierpień 2024 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych wyznaczone przez Dyrektora ZSS:

Technikum nr 1:

egzaminy: 12 stycznia, 7, 8, 9 maja 2024 r.

dodatkowo: 2, 3 listopada 2023 r., 2, 6, 10, 31 maja 2024 r.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1:

egzaminy: 7, 8 maja 2024 r.

dodatkowo: 2, 3 listopada 2023 r., 2, 31 maja 2024 r.