lipsk12
lipsk11
plaza1
sala1
plaza4
lipsk10
lipsk4
lipsk13
sala4
lipsk1
plaza3
dyplom
dyplom1
lipsk3
lipsk7
sala3
plaza2
sala5
sala2
lipsk2
lipsk5
lipsk8
lipsk6
lipsk9

I. Wysokie standardy kształcenia ogólnego i zawodowego dające podstawy rozwoju kariery.

II. Bardzo dobre wyniki z egzaminów w  zawodzie.

III. Atrakcyjna oferta szkolenia praktycznego:

• współpraca z przedsiębiorstwami komunikacji i transportu oraz wiodącymi serwisami samochodowymi tj. "AUTO-IDEA", "Opel- Mibo",  "RESMA", "DBK", "Auto Wimar Warmia", "MIR-WIT", "AUTO-SERWIS DASZUTA" w zakresie organizacji szkolenia praktycznego,

 współpraca z wiodącymi przedsiębiorstwami transportu kolejowego w regionie tj. "PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie", "Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Warmińsko-Mazurski oddział w Olsztynie",

 inicjatywy mające na celu poszerzenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów:

bezpłatne przygotowanie do egzaminów na prawo jazdy kat. B,

- realizacja projektu "Do pracy z kwalifikacjami" nadającego uczniom uprawnienia spawalnicze TIG/MAG,

- realizacja projektu "ZSS - szkoła z przyszłością". W ramach projektu uczniowie odbędą kursy: lakiernika, blacharza i kurs z hybrydowych układów napędowych połączone z uzyskaniem uprawnień elektrycznych SEP do 1kV,

- dodatkowo uczniowie mogą zdobyć uprawnienia na wózki widłowe i elektryczne do 1kV,

- współpraca z firmą INTER PARTS w ramach realizacji specjalistycznych szkoleń branżowych z zakresu motoryzacji dla uczniów naszej szkoły,

- wymiana doświadczeń ze szkołami o podobnym profilu w Polsce i Francji.

IV.  Możliwość rozwoju pasji i zainteresowań uczniów:

 wyjazdy na krajowe i zagraniczne (Niemcy, Szwecja) targi motoryzacyjne,

 współpraca z Motoklubem Olsztyn,

 organizacja imprez motoryzacyjnych,

 realizacja różnorodnych projektów,

 wycieczki dydaktyczne oraz turystyczno-krajoznawcze,

 udział w wielu zawodach, konkursach, turniejach i olimpiadach,

 różnorodne zajęcia sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, tenis stołowy,

 organizacja przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowych dla społeczności uczniowskiej i lokalnej,

 klub honorowych krwiodawców "Kordian",

 wolontariat,

 różnorodne inicjatywy podejmowane przez Samorząd Uczniowski.

V.  Kompleksowa opieka nad uczniem:

 opieka pedagoga i psychologa,

 opieka stomatologiczna,

 opieka medyczna,

 monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.

VI. Bogata baza:

 warsztaty szkolne i pracownie specjalistyczne dla młodzieży,

 biblioteka i  pracownie multimedialne,

 dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe z dostępem do Internetu,

 sala konferencyjna wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny,

 siłownia i 2 sale gimnastyczne,

 bufet,

 dostęp do Internetu.