Zespół Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie uczestniczył w projektach mających na celu doposażenie placówki w sprzęt komputerowy.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego sfinansowano:

  • wyposażenie 3 pracowni komputerowych,
  • wyposażenie internetowych centrów informacji multimedialnej - 2 pracownie multimedialne w bibliotece szkolnej,
  • wyposażenie stanowisk do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

 

Szkoła uczestniczyła w projekcie unijnym pod nazwą "Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynków warsztatów w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie"