Uzupełniające Technikum Zaoczne nr 1

na podbudowie szkoły zasadniczej
kształci w zawodzie:
technik pojazdów samochodowych
nauka trwa 3 lata w systemie zaocznym.
 
Uwaga!
 

                                                 Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/630/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 kwietnia 2013r.

                                                    Uzupełniające Technikum Zaoczne Nr 1 w Olsztynie ulega stopniowej likwidacji.

                                                     Od roku szkolnego 2013/2014 nie prowadzi się naboru do klas I ww. szkoły.

 

 

 

plan zajęć - do pobrania

harmonogram zjazdów - do pobrania

Czytaj więcej: Niepodległa