03.07.2023 r. Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie podpisał umowę współpracy ze spółką PKP Intercity S.A. PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Każdego dnia przewoźnik uruchamia około 400 pociągów. Spółka cały czas rozwija się, inwestując w tabor i zaplecze techniczne.

Dzięki podpisanej umowie zacieśni się współpraca szkoły z przyszłym pracodawcą w zakresie zwiększenia jakości i efektywności szkolenia kadr dla kolei. Fachowcy z kolejnego przedsiębiorstwa kolejowego będą współuczestniczyć w teoretycznym i praktycznym szkoleniu uczniów na kierunkach: technik transportu klejowego i technik budownictwa kolejowego, dostosowując ich umiejętności do potrzeb pracodawców. Młodzież ucząca się w zawodach kolejowych będzie mogła odbywać praktyki zawodowe w spółce PKP Intercity S.A. Uczniowie spełniający opisane w regulaminie kryteria będą mogli skorzystać z programu stypendialnego i po zakończeniu nauki rozpocząć pracę w spółce.