Patriotyzm to umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością. Patriotyzm to szacunek do historii i tradycji ojczystego kraju, przetykany szacunkiem do każdego człowieka, oraz dbałość o państwo w każdym wymiarze, tym najbardziej podstawowym również (kultura osobista w szkole, w autobusach czy nieśmiecenie w parku czy lesie).

Dość łatwo jest stwierdzić, kto był patriotą w czasie wojny czy podczas okupacji. Ale kogo nazwiemy patriotą w okresie pokoju w wolnym kraju? Co trzeba robić, aby czynami pokazać miłość do ojczyzny?.

10 listopada główną inicjatywą mającą na celu upamiętnienie tej ważnej rocznicy był uroczysty apel szkolny. Przy okazji obchodów 11 listopada uczniowie klas: II TM, II TKS, II TE przedstawili w jaki sposób dzisiejszy młody człowiek może okazać swój szacunek i miłość do ojczyzny.

Nad projektem czuwały Pani Marcelina Kopówka i Agnieszka Kolano.