Szanowni Państwo,


od 30 listopada 2020 r. wraca możliwość kształcenia praktycznego na warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Samochodowych. W związku z tym informuję o zasadach obowiązujących w realizacji kształcenia praktycznego w ZSS we wskazanym terminie:

1. W zajęciach praktycznych mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych.
2. Wszystkie zajęcia praktyczne będą odbywać się zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku Librus.
3. Zajęcia praktyczne na kierunku: technik transportu kolejowego i technik spedytor będą odbywać się nadal wyłącznie w formie online, z wykorzystaniem platformy

Microsoft Teams i dziennika Librus.
4. Zajęcia praktyczne na kierunku: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i kierowcy-mechanika w klasach pierwszych i drugich będą dalej realizowane w formie online.
5. Zajęcia praktyczne na kierunku: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych w klasach trzecich będą realizowane stacjonarnie na warsztatach szkolnych. Jeżeli grupa uczniów będzie większa niż 7 osób, nauczyciel ustali skład osobowy zespołu uczniów odbywających zajęcia w szkole w danym tygodniu.
6. Zajęcia praktyczne warsztatowe w klasie trzeciej na kierunku kierowcy-mechanika będą się odbywały stacjonarnie na warsztatach szkolnych. Jeżeli grupa uczniów będzie większa niż 7 osób, nauczyciel ustali skład osobowy zespołu uczniów odbywających zajęcia w szkole w danym tygodniu. Pozostałe zajęcia praktyczne w formie online.
7. Przy organizacji zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych nauczyciel musi zadbać, aby zajęcia te odbywały się w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego. Grupy mogą liczyć maksymalnie 7 osób. Liczba godzin w tygodniu nie może przekraczać 10 na oddział.
8. W klasach czwartych Technikum nr 1 o formie zajęć zdecyduje nauczyciel uczący praktycznych przedmiotów zawodowych.
9. Praktyczna nauka jazdy będzie odbywać się stacjonarnie z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.
10. Istnieje możliwość skorzystania z konsultacji z przedmiotów praktycznych dla wszystkich klas. Termin spotkania uczniowie indywidualnie ustalają z nauczycielami zajęć praktycznych.
11. Zajęcia teoretyczne na wszystkich kierunkach do 3 stycznia 2021 r. dalej będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams i dziennika Librus.

Arkadiusz Gnoza
Dyrektor ZSS