W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły kolejny raz uczestniczą w ogólnopolskim programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Inicjatorkami włączenia uczniów do programu, który pogłębia ich wiedzę na temat sztuki filmowej, pomaga uczyć wrażliwości, tolerancji, zrozumienia oraz oswaja z trudnymi problemami dnia codziennego są nauczycielki języka polskiego: pani Katarzyna Urban, pani Iwona Kamińska i pani wicedyrektor Barbara Tymecka. Udział w programie przyczynia się także do rozwijania u uczniów umiejętności analizowania i interpretowania różnorodnych tekstów kultury. Istotne jest to, że młodzież poznaje dzieła cenione i nagradzane, dobrze przyjęte przez krytyków i publiczność. W tym roku uczniowie zapoznali się m.in. z takimi fimami jak: "Wymyk", "Zjazd absolwentów", "Motyl i skafander", "Whiplash". Projekcje jak zwykle poprzedzone są interesującym wprowadzeniem w problematykę dzieła i krótką prezentacją multimedialną.

                           indeks    7708305.2    indeks1    indeks3