Lp.

ZADANIA

TERMIN

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. 

2.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

9 września 2020 r., godz.1500

3.

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

10 września 2020 r.
klasy I - godz.1600
klasy II-IV - zdalnie

4.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 3 AKT

21 września - 16 października 2020 r.

5.

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej

8 października 2020 r.

6.

 Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 3 SBT

12 października - 6 listopada 2020 r. 

7.

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

13 listopada 2020 r., godz. 1630

8.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 2 TKS

16 listopada - 11 grudnia 2020 r.

9.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej
- klasyfikacja klas maturalnych

10 grudnia 2020 r.

10.

Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o ocenach semestralnych. Wychowawczy klas 1-3 informują rodziców o proponowanych ocenach końcowych z przedmiotów kończących się w I semestrze

do 18 grudnia 2020 r.

11.

Zakończenie I semestru w klasach maturalnych

11 grudnia 2020 r.

12.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 - 31 grudnia 2020 r.

13.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: (nowa podstawa programowa)
   - część pisemna
   - część praktyczna
      MG.43 – forma „d”
      AU.46, AU.47 – forma „d”
      MG.18 – forma „w”
      MG.12 – forma „w” (egzamin poprawkowy)

 

12 stycznia 2021 r.
11 stycznia 2021 r. 13 stycznia - 19 lutego 2021 r.

14.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej
- klasyfikacja uczniów klas 1-3

28 stycznia 2021 r.

15.

Zebrania rodziców uczniów wszystkich klas

3 luty 2021 r., godz. 1630

16.

Zakończenie I semestru w klasach 1-3

29 stycznia 2021 r.

17.

Ferie zimowe

4 - 17 stycznia 2021 r.

18.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej     

28 stycznia 2021 r.

19.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 2 TMG

15 luty - 12 marca 2021 r.

20.

Praktyka zawodowa 4-tyg. klasa 2 TEG

8 marca - 8 kwietnia 2021 r.

21.

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas.
W klasach maturalnych - informacja o proponowanych ocenach końcowych

24 marca 2021 r., godz. 1630

22.

Przekazanie przez OKE świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (nowa podstawa programowa)

 

31 marca 2021 r.

23.

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2021 r.

24.

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

marzec 2021 r.

25.

Wiosenna przerwa świąteczna.

1 - 6 kwietnia 2021 r.

26.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas programowo najwyższych

26 kwietnia 2021 r.

27.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

30 kwietnia 2021 r.

28.

Egzaminy maturalne obowiązkowe:

   • część pisemna 
      - język polski - pp
      - matematyka - pp
      - język angielski - pp
      - język niemiecki - pp

   • część ustna
4 maja 2021 r.
5 maja 2021 r.
6 maja 2021 r.
13 maja 2021 r.

7 - 20 maja 2021 r. wg harmonogramu

29.

Zebranie z rodzicami klas 1- 3 Technikum nr 1
i klas 1-3 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 – informacja o proponowanych ocenach końcowych

19 maja 2021 r., godz. 1630

30.

Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów Technikum nr 1, którzy ukończą szkołę 24 kwietnia 2020 r.

28 maja 2021 r.

31.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas 1-3 Technikum nr 1 i 1-3 BS I nr 1

21 czerwca 2021 r.

32.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: (nowa podstawa programowa)
   • część pisemna
   • część praktyczna – forma „d”
   • część praktyczna – forma „w” 22 czerwca 2021 r.
21 czerwca 2021 r.
23 czerwca - 8 lipca 2021 r.

33.

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 r.

34.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej- podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

25 czerwca 2021 r.

35.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

36.

Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości

5 lipca 2021 r.

37.

Rekrutacja uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

maj - sierpień 2021 r.

38.

Egzaminy   maturalne sesja poprawkowa
   • część pisemna
   • część ustna


24 sierpnia 2021 r.
23 - 24 sierpnia 2021 r.

39.

Przekazanie przez OKE świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

31 sierpnia 2021 r.

40.

Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

31 sierpnia 2021 r.

41.

Egzaminy poprawkowe

sierpień 2021 r.

42.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

sierpień 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych wyznaczone przez Dyrektora ZSS:

TECHNIKUM Nr 1:
egzaminy:       12 stycznia,    4, 5, 6 maja,    22 czerwca 2021 r.
dodatkowo:     7 maja,    4 czerwca 2021 r.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 1:
egzaminy:       4, 5, 6 maja,    22 czerwca 2021 r.
dodatkowo      7 maja,    4 czerwca 2021 r.